Potřebné podklady pro ocenění

1. Nemovitosti bez komerčního využití (rodinné domy, rekreační zahrádkářské chaty, chalupy, garáže)

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Projektová dokumentace k nemovitosti včetně dodatečných úprav
 • Stavební povolení
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Územní plán
 • Radonový průzkum

 

2. Bytové jednotky a nebytové prostory

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
 • Informace (doklad) o stáří budovy
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Projektová dokumentace k nemovitosti
 • Stavební povolení
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Územní plán
 • Dle § 5 zák. 72/1994 Sb. Prohlášení vlastníka
 • Seznam provedených rekonstrukcí a stavebních úprav

 

3. Nemovitosti s komerčním využitím (bytové domy, kanceláře, dílny, ordinace, hotely, restaurace, komerčně využívané pozemky, atd.)

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
 • Nájemní smlouvy
 • Pojistné smlouvy
 • Doklad potvrzující výši daně z nemovitosti
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Soupis nákladů na běžnou údržbu
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Projektová dokumentace k nemovitosti včetně dodatečných úprav
 • Stavební povolení
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Územní plán
 • Radonový průzkum

 

4. Stavební pozemky, pozemky určené k zastavění

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
 • Stavební povolení
 • Územní rozhodnutí, popř. rozhodnutí o umístění stavby
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Radonový průzkum
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Projektová dokumentace, pokud je vytvořená
 • Mapa inženýrských sítí na pozemku
 • Při ocenění nestavebních pozemků, územní plán

 

5. Zemědělské pozemky

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců) včetně informace o BPEJ
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
 • Srovnávací sestavení pro pozemky nacházející se ve zjednodušené evidenci (dle pozemkového katastru)
 • Při ocenění nestavebních pozemků je lepší zjistit územní plán
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Případné nájemní smlouvy k pozemku
 • Mapa inženýrských sítí na pozemku
 • Informace o balvanitosti