Nemovitosti bez komerčního využití

(rodinné domy, rekreační zahrádkářské chaty, chalupy, garáže)

Povinné podklady:

  • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
  • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
  • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
  • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

  • Projektová dokumentace k nemovitosti včetně dodatečných úprav
  • Stavební povolení
  • Kolaudační rozhodnutí
  • Územní plán
  • Radonový průzkum