Nemovitosti s komerčním využitím

(bytové domy, kanceláře, dílny, ordinace, hotely, restaurace, komerčně využívané pozemky, atd.)

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
 • Nájemní smlouvy
 • Pojistné smlouvy
 • Doklad potvrzující výši daně z nemovitosti
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Soupis nákladů na běžnou údržbu
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Projektová dokumentace k nemovitosti včetně dodatečných úprav
 • Stavební povolení
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Územní plán
 • Radonový průzkum