Bytové jednotky a nebytové prostory

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
 • Informace (doklad) o stáří budovy
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Projektová dokumentace k nemovitosti
 • Stavební povolení
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Územní plán
 • Dle § 5 zák. 72/1994 Sb. Prohlášení vlastníka
 • Seznam provedených rekonstrukcí a stavebních úprav